Velkej vejlet aneb na mašině po Austrálii

The Land Down Under from a motorbike saddle

Kolem Austrálie - Velkej Vejlet

Aneb po poušti i na sněhu po dvou kolech

Někteří z těch co mě znaj už vědí, že mám se vším deset let zpoždění :-) A tohle co se dočtete ve Velkým Vejletu je právě deset let. Užijte si to a buďte shovívaví. 

Kolem Austrálie na dvou kolech

Aneb kudy tudy cestička

BoB Down Under | 2020 | The Land of Oz on bikes
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started